Μια μοντέρνα κουζίνα που μετατρέπει το ξύλο σε πρωταγωνιστή καθώς η ειδική επεξεργασία βαφής τονίζει τα φυσικά νερά του.