Απόλυτος συνδυασμός ασφάλειας, αξιοπιστίας και προστασίας. Θύρες ασφαλείας και ειδικές κατασκευές για εισόδους δημιουργούνται από την Golden Door για να καλύπτουν κάθε νέα ανάγκη για απόλυτη ασφάλεια, με διασφαλισμένη ποιότητα κατά ISO 9001 από την TUV HELLAS A.E.