32η Έκθεση Έπιπλο & Σπίτι 2012

32η Έκθεση Έπιπλο & Σπίτι 2012
Πόλη: Αθήνα
Ημερομηνίες: 11/02/2012 – 19/02/2012